Notícies i alertes

BAN MACRO FESTES SON AMAR

26/04/2023

BAN Sr. Arnau Llinàs Quintana.

Batle Pedani de l'Entitat Local Menor de Palmanyola.

FA SABER:

Que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu art° 21, punt 1, lletra m), i el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R.D. 2568/86, de 28 de novembre, en l'art. 41, punt 8, encomana als BATLES l'exercici de les competències municipals sobre la seguretat en llocs públics, l'ordenació del trànsit de les persones a les vies urbanes, així com la protecció de la salubritat pública i de les sanes costums, dictant-hi Bans, Ordres o circulars d'instrucció. L'incompliment o desobediència dels quals serà sancionable per aquestes mateixes autoritats segons les normes jurídiques anteriorment dictades. Així mateix en aplicació i compliment de les disposicions contingudes en la Ordenança Municipal de mesures per a fomentar y garantir la convivència ciutadana en l’espai públic dins l’àmbit de l’ELM de Palmanyola.

Que amb la finalitat de solucionar la situació en que és troben els veïns de la Entitat Local de Palmanyola en relació al botelló, consum d’estupefaents, música a un volum molt superior al permès, que te lloc als carrers de Palmanyola a la finalització dels dies de la celebració de macro festes al complex Son Amar i per tant estem patint un problema de Seguretat Ciutadana que de mica en mica s’ha anat incrementat, arribant a límits insuportables.

Que ja s’ha publicitat un nou esdeveniments pel dia 30 de abril en SON AMAR DE 18:00 a 5:00 horas, denominada -FIESTA DANZú

Que el consum indegut de begudes alcohòliques i de drogues, a més dels perniciosos efectes individuals que produeix, quan es duu a terme a les vies urbanes o llocs públics, atenta i posa en perill tant la seguretat com la salubritat i el pacífic trànsit de les persones per les vies i llocs de referència, i el dret al descans i tranquil·litat dels veïnats, dins altres.

En conseqüència, aquesta Batlia ha considerat necessari fer ús de les atribucions que la legislació li confereix, per a la salvaguarda dels valors socials, la protecció dels quals té encomanada.

Per tant, venc a disposar:

1. Al territori de Palmanyola i rodalies en general i en especial els dies que coincideixen amb la realització de les macro festes en el recinte de Son Amar, prohibició de “l'entrada de begudes alcohòliques i consum de begudes alcohòliques, consum d’estupefaents, música a un volum molt superior al permès” i qualsevol altra activitat no permesa a la via pública i llocs públics de Palmanyola.

2. Serà sancionat el consum de begudes, consum d’estupefaents, música a un volum molt superior al permès i qualsevol altra no permesa, a totes les vies i llocs públics de Palmanyola.

3. Serà objecte de sanció així mateix llançar, o abandonar als llocs d'ús públic, botelles, vidres tancats, xeringues, preservatius, etc o qualsevol altre objecte o residu no permès .

4. Els agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelarment de les begudes, els envasos, els aparats de musica o els altres elements objecte de les prohibicions, i també els materials o el mitjans emprats como intervenció específics, en especial els dies que coincidint amb la realització de les esmentades macro festes al recinte de Son Amar, tot l’esmentat en aplicació de la normativa vigent en la matèria

Els membres de la Policia Municipal i Cossos de Seguretat de l’Estat, actuaran de la manera prevista a la normativa vigent en la matèria i hauran de denunciar davant la Batlia totes les persones que considerin responsables d'actes contraris a totes les disposicions vigents en la matèria. A més les contemplades dintre de l’ordenança de mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana en l’espai públic dins l’àmbit de l’ELM de Palmanyola (BOIB núm.141 de 08/11/2016)

5. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que inciti a les persones menors de manera directa o indirecta al consum de begudes alcohòliques o de tabac.

Cosa que es fa pública per a general coneixement i efectes escaients.

Arnau Llinàs Quintana. Batle Pedani

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies